BOKNINGSINFORMATION

Här hittar du en del information som kan vara bra att känna till inför din bokning. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post för alla frågor gällande aktiviteten.

Telefon: 070-236 09 04
Mail: info@aventyrslust.com

Boka en aktivitet

Vill du boka en aktivitet når du oss på telefon, mail eller via vår webb. När du har bokat skickas en bokningsbekräftelse som är en bindande bekräftelse för arrangemanget. Så snart minimiantalet för aktivitetens genomförande är uppnått skickas en faktura för aktiviteten.

När du får din bokningsbekräftelse är det viktigt att kontrollera att namnet och uppgifterna stämmer.

Vid ändring av redan gjord beställning tidigare än 45 dagar före aktivitetens start, debiteras ett arvode om SEK 500 vid varje ändringstillfälle plus eventuella leverantörskostnader. Vid ändring senare än 45 dagar före start, debiteras ett arvode om SEK 1000 vid varje ändringstillfälle plus eventuella leverantörskostnader.

Faktura och betalning

Anmälningsavgiften betalas enligt anvisningar på bokningsbekräftelsen och dras av från slutbeloppet. Resterade belopp enligt anvisningar på bokningsbekräftelsen. För arrangemang där grundpriset understiger 1000:- faktureras hela beloppet i samband med bokning. Betalning sker via bankgiro.

Programupplägg

Programmen kan komma att ändras av praktiska eller logistiska skäl, allt för att ge bästa behållning av aktiviteten.

Avbeställningsskydd

Deltagaren ansvarar själva för att teckna avbeställarskydd. Ett avbeställarskydd kan skydda deltagaren från avbeställningskostnader vid akut sjukdom. OBS! I en del hemförsäkringar eller om resan betalas via betal- eller kreditkort ingår avbeställningsskydd. Kontrollera detta innan du tecknar ett extra avbeställningsskydd.

Reseförsäkring

Deltagare ansvarar själva för reseförsäkring. OBS! I många hemförsäkringar ingår reseförsäkring. Kontrollera detta innan du bokar en speciell reseförsäkring.

Inställande av aktivitet

Äventyrslust äger rätten att ställa in aktivitet innan genomförande, på grund av för få deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör aktiviteten olämplig. I ett sådant fall återbetalas inbetald kostnad. Äventyrslust är dock ej skyldig att ersätta för utgifter såsom, resekostnader eller annat som ej ingår i aktivitetens pris.